Membran Filtrasyon Sistemleri

Membran filtrasyonu, bir sıvıyı yarı geçirgen bir membran vasıtasıyla iki akışa ayıran bir ayırma işlemidir. İki akıma retentat ve permeat adı verilir. Farklı gözenek ebatlarına sahip membranlar kullanarak, süt ve peynir altı suyunun belirli bileşenlerini ayırmak mümkündür. Söz konusu uygulamaya bağlı olarak, belirtilen bileşenler konsantredir veya kaldırılır / azaltılır. Membran filtrasyonu temel olarak 4 ana teknolojiye ayrılabilir.

01_microfiltration_systems_edelmak (1)

Mikrofiltrasyon Sistemleri

02_nanofiltration_systems_edelmak (1)

Nanofiltrasyon Sistemleri

03_ultrafiltration_systems_edelmak (1)

Ultrafiltrasyon Sistemleri

04_reverse_osmosis_systems_edelmak (1)

Ters Ozmoz Sistemleri