Akışkan Yatak

FLUID_BED_UNIT-630x362
Açıklama
Teknik Özellikler
Resimler

Kurutma kulesinden çıkan süt tozu soğutulduğunda veya müşteri talebine göre üretimde kapasite artışı istendiğinde kullanılır.

Akışkanlaştırma bir ünite işlemidir ve bu teknik vasıtasıyla bir akışkan-dağıtma plakası (genellikle ızgara olarak adlandırılır) üzerinde desteklenen bir partikül katı yatağı sıvının (gaz, sıvı veya gazın geçişi yoluyla bir sıvı gibi davranması için yapılır. –Liquid) belirli bir kritik değerin üzerindeki akış hızında. Başka bir deyişle, bir akışkanın özelliklerini bir parçacık katılar yatağına bir akışkanın özelliklerinden bir akışkanın içine geçmeden hemen önce sabit ya da sabit yatağı mümkün olan en gevşek durumuna getirecek bir hızda geçirerek geçirme olgusudur. yatak.