Çevre Politikası

environment_policy_edelmak_corporation

• Faaliyet gösterdiği tüm ortamlarda çevresel etkilerin belirlenmesi, ortadan kaldırılması veya azaltılması konusundaki güncel ve geçerli bilgileri kullanarak çevreye karşı önleyici davranmayı taahhüt eder.
• İş geliştirme aşamasından başlayarak, ihale, mühendislik çalışmaları, mobilizasyon, inşaat / devreye alma ve demobilizasyon ile tamamlanan tüm faaliyetler çevresel boyutlar ve etkiler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir.
• EDELMAK, çalışanlarının çevre bilincini arttırmayı ve onları çevrenin ve doğal kaynakların verimli kullanımı hakkında sürekli olarak bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için çevre yönetimi felsefesi; Sürekli iyileştirici, koruyucu ve düzeltici faaliyetlerin tüm çalışanlar için doğal bir davranış olduğu bir kültür oluşturmak.
• EDELMAK, Çevre Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamak için gereken tüm kaynakları sağlar, çalışanlarına sorumluluk ve yetki verir ve çevre bilincini geliştirir.
• EDELMAK olarak biz bu amaç için:
• Doğal kaynakları verimli kullanır,
• Çalışanlarının çevre bilincini arttırır,
• Acil durum risklerini azaltır,
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getirir ve bu yönde gerekli kaynakları sağlar.
• Etkili Atık Yönetimi ile atıkları kontrol altında tutarak çevresel etkiyi azaltır.