Edelmak Genel Politika

GENERAL_POLICY_EDELMAK

ŞİRKETİMİZ İLK MİSYON:
Süt tozu makineleri üretimi

Bizim yaklaşımımız
Çalışanlarımızın mesleki eğitimlerini güvenlik, memnuniyet ve ürün kalitelerini arttırmak için teşvik etmek,
İçinde yaşadığımız sosyal çevrenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak. Ürün ve hizmet sağladığımız müşterinin çevre bilincini ve memnuniyetini artıran sektörel gelişmeleri ve gelişmeleri araştırmak, uyarlamak ve uygulamak,
Sunduğumuz üründe kullanılan teknolojinin çevresel uyumluluğuna öncülük etmek, çevre ve doğa koruma ve iyileştirme faaliyetlerini desteklemek,
Yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği ve çevre düzenlemelerine uymak,
Çalışma ortamına bağlı olarak ürün kalitemizi en üst seviyede tutmak, ülke çıkarlarına uygun olarak sürekli iyileştirmek ve iyileştirmek politikamızdır.