Mikrofiltrasyon Sistemleri

edelmak_membrane_filtration_systems_microfiltration-420x333
Açıklama

Mikrofiltrasyon (MF)
Mikrofiltrasyon, çözünmeyen bileşenlerin geçmesine izin verirken erimiş bileşenlerin geçmesine izin veren açık bir yapıya sahip bir zara dayanan düşük basınçlı tahrikli bir membran filtrasyon işlemidir. Süt endüstrisinde mikrofiltrasyon, sütte ve peynir altı suyunda bakteri azaltma ve yağ giderme için ve ayrıca protein ve kazein standardizasyonunda yaygın olarak kullanılır.