Kalite Anlayışımız

quality_understanding_edelmak_corporation

1. Amacımız; Firmamızın üretim, ürün ve hizmet kalitesinde lider bir firma olmasını sağlamak.
2. Beklentimiz, müşterilerimize, üretilen kalitenin yenilikçi, çağdaş ve ilerici yaklaşımlarla sürekli olarak sürdürüleceği ve geliştirileceği konusunda güven vermektir.
3. Hedefimiz; tüm süreçlerde ölçülebilirliği ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak için periyodik gözden geçirmeler yapmak; Tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak, sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmek, çevreye saygılı olmak, verimliliği artırarak müşteri memnuniyetini artırmak, pazar payımızı, rekabet gücümüzü ve fon yaratma gücümüzü artırmak.
4. Yönetim ilkemiz uluslararası ve ulusal yasal düzenlemeleri ve Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini takip etmektir. Ayrıca, Toplam Kalite felsefesini gerçekleştirmek için; tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin iş süreçlerimize katılımını sağlamak.
5. Çalışanlarımız temel varlıklarımızdır. Şirketimizde çalışmaktan daha verimli ve gururlu olacakları ortamı sağlamak ve sürekli iyileştirmek temel yönetim anlayışımızdır.