Evaporasyon (Buharlaştırma) Teknolojisi

tvr_mvr_evaporators_small-630x717

Süt endüstrisinde, tam yağlı süt, yağsız süt, peynir altı suyu, peynir altı suyu proteini konsantresini konsantre etmek ve membran filtrasyon modüllerinden nüfuz etmek için buharlaştırma kullanılır. Su dolaylı ısıtma yoluyla buharlaştırılır. Ürün ve ısıtma ortamı (buhar), bir özel çelik levha vasıtasıyla birbirlerinden ayrı tutulur. Buharın yoğunlaşması sırasında açığa çıkan ısı, bölüm yoluyla ürüne aktarılır.
Buharlaşma ayrıca, söz konusu ürünlerin kurutulmasının ön aşamasını oluşturur.
Konsantrasyon işleminin ne kadar zorlanabileceği viskozite ve ısı stabilitesi gibi ürün özellikleri ile belirlenir.